پیشنهاد خرید ستران

برخورد با کف کانال و تشکیل الگوی مثلث در موج B اصلاحی و سپس شکست سقف قیمتی و شکست ضلع بالای مثلث.

در صورت تثبیت امکان رشد تا ۵۵۰۰ ت.
حد زیان: ۳۴۴۴۴ریال

ستران بعد از ساخت زیان در سال ۹۷ و همچنین بهار ۹۸، با افزایش نرخ و فروش توانست به سود دهی ۱۰۴ ریالی در تابستان و ۶ ماهه ۴۹ ریال شود. افزایش نرخ ادامه دار در زمستان و فروش مناسب در صورت تداوم باعث سوددهی بیشتر شرکت خواهد شد. شرکت در حال حاضر با پی با اس ۱۴ واحد و پی به ای ۳۲۰ در حال معامله است.

اما نکته مهم در مورد ستران زیر مجموعه های شرکت و همچنین زمین ۱۲۰ هکتاری شرکت است که شرکت یک ساله در حال تغییر کاربری است. شرکت های سیمان ایلام، هگمتان، گیلان سبز، پریفاب، پیوند گلستان و نهاوند ارزشی در حدود ۲ هزارمیلیارد تومان برای ستران دارند (شرکت های غیر بورسی در حالت بدبینانه با پی بر اس ۱۴ واحد ارزشگذاری شده اند). اگر فقط زمین واحد هفتم را تنها دارایی شرکت در نظر بگیریم، ارزشگذاری حدودی متری ۴ میلیون نشان از ارزش بیشتر ستران دارد.

زمان معرفی:99/02/03

دیدگاه شما
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments