پیشنهاد خرید بنیرو

بعد از شکست سقف کانال صعودی 12 ساله و عبور در قالب ریز موج 3 از 5 بزرگ طبق روند در حال پولبک به سقف شکسته شده (خط چین قرمز) در محدوده 4260 تومان می باشد.

توصیه به خرید برای یک بازده حداقل 100 درصدی طی1 تا 2 ماه آتی داریم.اهداف به ترتیب 5000 تومان و 7200 تومان و 10هزار تومان

به شدت توصیه به خرید و سهامداری میان مدت روی این نماد فوق بنیادی و جامانده از رشد بازار را با حد ضرر 4200 تومان داریم.

زمان معرفی:1399/02/07

دیدگاه شما
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments