پیشنهاد خرید کگاز

در حال تلاش برای شکستن خط روند نزولی کوتاه مدت و بر روی محدوده حمایتی معتبر محدوده 5100—5200 تومان قرار داشته و هدف کوتاه مدت محدوده 6000—6200 تومان را پیش رو دارد

حدضرر : تثبیت پائینتر از 4900 تومان

قراردادهای جدید با بهنوش و زمزم و پاکدیس و افزایش سرمایه 400 درصدی از نکات مثبت بنیادی برای سهم در کنار افزایش صادرات و نرخ آن.

تاریخ معرفی:99/02/06

نمودار قیمت در محدوده نزدیک کف تکنیکال و در حال شکستن خط روند نزولی خودش قرار داره

دیدگاه شما
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments