روند چیست
  • فرشاد کریمی
  • 353 روز پیش
  • 2:22 ب.ظ

چند نوع روند وجود دارد؟

به طور واضح در بازارهای مالی 3 روند صعودی، نزولی و خنثی داریم تشخیص تفاوت این 3 روند بسیار مهم است و روند خنثی نیز در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در بهترین برآورد حداقل در یک سوم مواقع قیمتها روند خنثی یا افقی به خود می گیرند روند خنثی نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دوره زمانی می باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده اند. در حقیقت هدف ما در استفاده از ابزارها و سیستم های تکنیکی تشخیص روند غالب در بازار است.

دسته بندی روند ها از نظر زمانی

روند ها از نظر زمانی نیز به سه دسته 1-بلندمدت 2-میان مدت 3-کوتاه مدت

مفهوم زمان نیز در میان معامله گران متفاوت است به طور معمول و مصطلح در بازار ایران، روندهای کمتر از یک هفته را می توانیم کوتاه مدت،روند کمتر از دو یا سه ماه را روندهای میان مدت و روندهای بیش از 3 ماه را بلند مدت فرض نماییم گرچه این بازه های زمانی از نظر دید جهانی می توانند متفاوت باشند.

هر ورند جزیی از روند بعد از خودش می باشد و در همان حال خودش می تواند شامل روندهای کوچک دیگری نیز باشد.تشخیص نوع روند و تفاوتهای آنها با هم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. وقتی کسی درباره نوع روند یک بازار سوال می کند در درجه اول باید بدانیم که منظور او چه نوع روندی است، و این دقیقا باز می گردد به توضیحات ارایه شده درباره طبقه بندی روندها.

رسیدن به یک اجماع کلی درباره روند تقریبا غیرممکن است زیرا معامله گران برداشتهای متفاوتی از یک روند دارند. برای معامله گران بلندمدت حرکت قیمت در چند روز یا چند هفته شاید بی اهمیت باشد ولی برای کسانی که قصد معامله کوتاه مدت را دارند حرکات قیمت در دو یا سه روز روند اصلی را تشکیل می دهد.

اغلب روشها در بازار بر روند میان مدت تاکید بیشتری دارند از روند کوتاه مدت می توان برای تنظیم زمان ورود و خروج حتی در خرید با دید میان مدت بهره برد در واقع در یک روند میان مدت صعودی روندهای کوتاه مدت کاهشی فرصت خوبی برای ورود به بازار می باشند همچنین با خرید مناسب بر اساس دید میان مدت، می توان بر اساس استراتژی، نصف حجم خریداری شده را برا اساس پایان روند کوتاه مدت به فروش برسانیم و در واقع شناسایی سود نماییم و نصف دیگر باقیمانده را بر اساس روند میان مدت به فروش برسانیم.


دیدگاه شما
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments