ریسک نکول یا عدم توانایی پرداخت ( Default Risk )
  • محمد شعبانی
  • 308 روز پیش
  • 4:07 ب.ظ

به زبان ساده ریسک نکول به ریسک عدم توانایی پرداخت قرض گیرنده پول گفته می شود.


فرض کنید شرکتی قصد دارد برای انجام پروژه ای از سرمایه گذاران بیرون از شرکت پول قرض کند و در قبال آن بهره پرداخت کند و شما به عنوان سرمایه گذار بیرون از شرکت می خواهید تصمیم بگیرید که آن پول را به آن شرکت قرض دهید یا خیر . اولین سوالی که در ذهن شما به وجود می آید این است که آیا این شرکت توانایی پرداخت پول و بهره آن را دارد ؟ اگر آن شرکت , شرکتی بزرگ و اسم رسم دار باشد به طور معمول خیال شما از لحاظ پرداخت پول و بهره آن راحت است و به این مسئله فکر نمی کنید که آن شرکت توانایی پرداخت را ندارد و بلعکس اگر آن شرکت به آن بزرگی نباشد شما به این که آیا این شرکت توانایی دارد یا نه فکر می کنید . خب طبیعتا بهره انتظاری شما از شرکت کوچک تر بیشتر است آن هم بخاطر ریسکی که در توانایی پرداخت آن شرکت شما فرض می کنید .
با یک مثال در ایران به تفاوت بهره مورد انتظار نگاه کنیم . فرض کنید شما پولی در دست دارید و می خواهید آن را در بانک ملی ایران یا یک موسسه مالی اعتباری سپرده گذاری کنید (آن پول را به این شکل می خواهید سرمایه گذاری کنید ) . بر فرض بانک ملی بهره 15% پیشنهاد می دهد و موسسه دیگر هم همین 15% را پیشنهاد می دهد , طبیعتا شما پیش خود می گویید بانک ملی مطمئن تر از آن موسسه است و من پول خود را در بانک ملی می گذارم تا آن موسسه و اگر آن موسسه می خواهد من پولم را در آنجا سپرده گذاری کنم باید بهره بالاتری پیشنهاد کند که هم مطلوبیت داشته باشد و هم خطر از بین رفتن پولم را پوشش دهد , و اگر آن موسسه در قبال پول شما بر فرض نرخ بهره 20% را در مقابل 15% بانک ملی پیشنهاد بدهد شما حاضر هستید که پول خود را در آن موسسه سپرده گذاری کنید .
یکی از دلایل وجود تفاوت در این دو نرخ بهره همان ریسک نکول می باشد و به طور کلی اوراق دولتی و بانکها پایین ترین ریسک نکول را دارند .


دیدگاه شما
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments