محاسبه تورم و ارزش آتی (FV) و ارزش فعلی (PV)
  • محمد شعبانی
  • 312 روز پیش
  • 11:03 ب.ظ

اصلی ترین عاملی که بر نرخ بهره تاثیر دارد نرخ تورم واقعی یا نرخ تورم انتظاری اقتصاد می باشد . نرخ بهره و نرخ تورم رابطه مستقیم با یکدیگر دارند و هر چه نرخ تورم بالاتر باشد نرخ بهره نیز بالاتر خواهد بود ( رابطه مثبت بین تورم و نرخ بهره ) .
استدلال رابطه مثبت بین نرخ بهره و نرخ تورم این است که سبد کالایی و خدماتی که در حال حاضر میخریم در زمان آینده همان سبد کالایی و خدماتی را گران تر میخریم . تورم مربوط به شاخص کل قیمت کالاها و خدمات به صورت افزایش در قیمت سبد استاندارد کالاها و خدمات در طول یک دوره زمانی معین تعریف می شود .

IP تورم یا = ( CPI t+1 - CPI t ) / CPI t
t = دوره زمانی , IP یا General Price Index

در اینجا منظور CPI یا Consumer Price Index شاخص قیمت مصرف کننده است . تورم به صورت درصدی حساب می شود . البته قابل ذکر است که شاخص قیمت تولید کننده هم وجود دارد که به آن PPI یا Producer Price Index گفته می شود . CPI را تورم طرف مصرف کننده و PPI را تورم طرف تولید کننده که شامل هزینه تولید کالا می گویند .

ارزش آتی (FV) و ارزش فعلی (PV)

از این دو مفهوم (Present Value (PV و (Future Value (FV برای محاسبه ارزش زمانی پول استفاده می شود .

ارزش فعلی (PV): به معنی ارزش مبالغ دریافتی آینده در حال حاضر است .

PV = FV [1/(1+r)]^t
r = نرخ بهره , t = تعداد سال یا دوره

ارزش آتی (FV): ارزش مبالغ سرمایه گذاری حال در زمان آتی

FV = PV(1+r)^t
r = نرخ بهره , t = تعداد سال یا دوره


دیدگاه شما
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments