معامله گران در برابر ضرر چه راه هایی پیش روی خود دارند؟
  • فرشاد کریمی
  • 300 روز پیش
  • 1:33 ب.ظ

معامله گران در برابر ضرر ها معمولا 3 راه فرار را اتخاذ میکنند:
- جنگیدن با روند
- بیتفاوتی نسبت به ضرر ها و خارج نشدن از روند نزولی
- خروج از بازار و تسکین روح خودشان

در مورد جنگیندن باید گفت که اگر شما ضرر کردید جای نگرانی نیست، اگر فهمیدید به سرعت خارج شوید و با روند نجنگید در قیمت های بهتر فرصت ورود بهتان داده خواهد شد صبر کنید و منتظر بمانید.

در مورد بیتفاوتی نسبت به ضرر در یک سهم همین نکته بس که اگر شما از سهم ضرر ده خارج شوید به معنای بی کفایتی شما نیست. به معنای این است که یکی از هزاران تریدی که قرار است در آینده انجام دهید با ضرر بسته شده است، دنیا تمام نشده است.

اگر هم به دنبال خروج از بازار هستید باید بگم شاید انتخاب درستی میخواهید انجام دهید. این بازار به درد کسانی که تحمل ضرر ها را ندارند ساخته نشده است. اگر واقعا تحمل ضرر ها را ندارید بدون تعارف با هیچکس از بازار خارج شوید و جلوی ضرر های بیشتر را بگیرید.

سخن آخر: ضرر ها جزئی از بازی هستند.پس سعی کنید ضرر های منطقی را بپذیرید و منتظر فرصت بهتری برای کسب سود و جبران ضرر ها باشید.


دیدگاه شما
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments